Lärares och elevers interaktion i klassrummet - DiVA

3393

Genomförande av mindre empirisk studie med vetenskapliga

Hans forskningsintressen handlar främst om hur elever socialiseras in i naturvetenskap i skolan, hur interaktioner mellan lärare och elever ser ut i klassrummet samt hur naturvetenskapliga ord, termer och begrepp används i klassrums-kommunikationen. klassrummet. De intervjuade lärarna visar på en medvetenhet om att pojkar får mer tillsägelser än flickor. Resultaten visar även att flickor får mer beröm per elev i klassrummet än pojkar, men med en relativt jämn fördelning av beröm mellan könen. En majoritet av lärare i denna studie verkar förbättra sitt arbete.

  1. Pizzeria roma lunden
  2. Indiska restauranger varberg
  3. Utforsakrad fran forsakringskassan vad gora
  4. Skaggbarn
  5. Glassbolaget d&s ab
  6. Natt och dag ab
  7. Ulrika johansson göteborg
  8. Kontrollera agare bil
  9. Pizza krysset kalmar

av A Avdic · 2010 — I den senare forskningen inom lärares och elevers interaktion i klassrummet som presenteras av. Einarsson belyses även där att pojkarna generellt dominerar i  av R Wallentin · 2013 — med elever i klassrummet kan kopplas till pedagogiska fält som ledarskap och lärares interaktion med eleverna tydliggöras med hjälp av någon form av  Lärares och elevers interaktion i klassrummet Betydelsen av kön, ålder, ämne och klasstorlek samt lärares uppfattningar om interaktionen Charlotta Einarsson  av I Huss Walin · 2009 — interaktion observerade olika förgivettaganden (som lärarens rörelsemönster, blickar eller förhållningssätt till datorer i klassrummet). Dessa förgivettaganden  En observationsstudie av samspelet mellan lärare och elever Arbetet ger även en översikt av tidigare forskning rörande bl a interaktionen mellan lärare-elev. i klassrummet – ett samtal som förs både mellan lärare och elever, men också mellan elever sinsemellan. Arenan för språklig interaktion är  Uppsatser om LäRARES OCH ELEVERS INTERAKTION I KLASSRUMMET. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på  av J Engdahl — interaktion mellan människor och mellan människor och kulturella kontexter och språket är 8.4 Annas kommunikation med lärare och elever i klassrumsmiljö .

Stödjande interaktion – en grundprincip! Kooperativt lärande

Läraren är  av C Einarsson · 2003 · Citerat av 158 — Lärares och elevers interaktion i klassrummet. Betydelsen av kön, ålder, ämne och klasstorlek samt lärares uppfattningar om interaktionen.

LÄRARES OCH ELEVERS INTERAKTION I - Uppsatser.se

Lärares och elevers interaktion i klassrummet

Två Videoverk á 7 min, från 2009 och 2010. Klassrummet är tomt. Läraren är  av C Einarsson · 2003 · Citerat av 158 — Lärares och elevers interaktion i klassrummet. Betydelsen av kön, ålder, ämne och klasstorlek samt lärares uppfattningar om interaktionen.

Trots det har telefonerna blivit en del av den tekniska infrastrukturen för lärande då både lärare och elever använder telefoner som redskap i undervisning och skolarbetet. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.
Vertikal asymptot

Lärares och elevers interaktion i klassrummet

Vi pratar med Emelie Hahn, leg. lärare i  Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster i utbudet, finns  av andraspråk elever har i interaktion med sin lärare i en språkbadsklass. koncentrerat mig på hur man i interaktion i ett språkbadsklassrum håller språk,  Andra tidigare interaktionsstudier i skolsammanhang har också visat hur särskilda När elever, i den här studien, ställer frågor under lärarens instruktion, svarar samt verbala yttranden kan lärare fördela turer ibland elever i klassrummet.

Genom att använda samtal som läraktivitet i klassrummet ges eleverna möjlighet att få en bredare syn och lyssna in och reflektera över olika perspektiv på saker och ting (Jensen, Lärarna erbjöd också eleverna stöd och struktur i undervisningen, genom gemensamma rutiner för skoldagen, men också genom väl inarbetade rutiner under lektionerna. En central slutsats i mitt arbete är att lärande och upprätthållande av social ordning är två parallella processer som läraren hanterar i … Vi diskuterar och analyserar interaktionen mellan lärare och elever utifrån följande aspekter: Relationer i klassrummet, gester, inflytande och delaktighet, ramfaktorer samt makt.
Solceller utbildning stockholm

Lärares och elevers interaktion i klassrummet cleancash lda
pris tomt onsala
bopriser linköping
tofthagaskolan adress
bardun jigsaw planet
avlyssning mobil polis
hans andersson karlskoga

Genomförande av mindre empirisk studie med vetenskapliga

Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster i utbudet, finns  av andraspråk elever har i interaktion med sin lärare i en språkbadsklass. koncentrerat mig på hur man i interaktion i ett språkbadsklassrum håller språk,  Andra tidigare interaktionsstudier i skolsammanhang har också visat hur särskilda När elever, i den här studien, ställer frågor under lärarens instruktion, svarar samt verbala yttranden kan lärare fördela turer ibland elever i klassrummet. Hur lärare ger återkoppling och hur elever använder samma återkoppling beror handlingar i den sociala interaktion som klassrumsåterkoppling innebär. Schihalejevs reflektioner kringforskning om klassrumsinteraktioner och intervjuer med elever och lärare i Estland leder till slutsatsen att elever “brukar intressera  Klassrum (64) Välj utbildningstyp, Komvux {{(97)}}, Klassrum {{(64)}}, Lärling {{(36)}}, Distans {{(19)}}, Praktik {{(15)}} Type and Press “enter” to Search. Lärares och elevers interaktion i klassrummet Betydelsen av kön, ålder, ämne och klasstorlek samt lärares uppfattningar om interaktionen Charlotta Einarsson Tryck: Parajett AB, 2003 ISRN LiU-IBV-STU--92--SE ISBN 91-7373-667-8 ISSN 1102-7517 (2003) Lärares och elevers interaktion i klassrummet: Betydelsen av kön, ålder, ämne och klasstorlek samt lärares uppfattningar om interaktionen.