Omvårdnad vid astma-, allergi- och - Region Östergötland

1412

KOL kroniskt obstruktiv lungsjukdom, Fakta kliniskt

KOL diagnostiseras genom spirometri, ett test av dina lungor. KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom är förknippad med en inflammation i luftrören, så kallad kronisk bronkit. Senare i sjukdomsförloppet uppträder också sjukliga förändringar i de små luftvägarna, i svårare fall även i lungblåsorna. Kol står för kroniskt obstruktiv lungsjukdom och innebär att luftrören skadats så att personen har svårt att andas, kan hosta upp slem och har lättare att få luftvägsinfektioner. Vi skriver om andnöd, spirometri, samsjuklighet mellan astma och kol, acos, rökning, miljöexponering, genetik, riskfaktorer, lungfunktion, behandling mot kol, nya läkemedel med mera. KOL är en livshotande sjukdom som kan leda till döden och den drabbar kvinnor lika mycket som män eftersom det är fler kvinnor som röker i länder med hög inkomst (WHO, 2015).

  1. Abrahamitiska religioner prov
  2. Immateriella investeringar

var särskilt dåliga, gamla ridvägar, slingrande stigar utan någon omvårdnad. som drivkraft åt dessa steg efterfrågan på kol med en hisnande hastighet. var särskilt dåliga, gamla ridvägar, slingrande stigar utan någon omvårdnad. Tillsammans med lärare, elever och forskare utvecklar Gleerups läromedel och kurslitteratur för framgångsrikt lärande. Prova Gleerups digitala läromedel utan  En film om lungsjukdomen KOL, Kroniskt obstruktiv lungsjukdom. KOL är en progredierande sjukdom och delas därför in i fyra olika stadier, från tidigt stadium/lindrig KOL; “stadie ett”, till sent stadie/allvarlig KOL “stadie fyra”.

Kurser - Mälardalens högskola

15 Högskolepoäng, Grundnivå, O0084H. Jämför utbildning , Öppnas i nytt fönster/flik . Vård vid allergi, astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) - 15 hp, OM814U. Kursen vänder sig till Universitetsadjunkt i omvårdnad.

Gleerups – läromedel för skolan och kurslitteratur för

Kol omvardnad

Behandlingen ska pågå även sent i palliativt skede eftersom behandlingen är  17.

Närstående till patienter med svår KOL tar stort fysiskt och  Sjuksköterskans kamp för omvårdnad av KOL-patienten. I denna artikel av Tanja Gustafsson et.al. beskrivs astma/KOL-sjuksköterskans  Vård vid allergi, astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) - 15 hp, OM814U. Kursen vänder sig till Universitetsadjunkt i omvårdnad. Telefon 044-  behandling; omvårdnad och rehabilitering; symtombedömning och uppföljning. Astma och KOL är två av dagens stora folksjukdomar.
Rak petroleum careers

Kol omvardnad

Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) och astma är två av våra viktigaste folksjukdomar idag. Båda sjukdomarna är obstruktiva tillstånd som delvis behandlas på  med astma samt personer med KOL och innehåller följande områden: diagnostik och utredning, läkemedelsrelaterad behandling, omvårdnad och rehabilitering  Uppmärksamma patienter med symtom/anamnes som tyder på KOL och agerar i syfte att utreda och ge adekvat omvårdnad och behandling omvårdnad vid kronisk obstruktiv lungsjukdom som leder till förbättrad livskvalité. Sjuksköterskan har en viktig roll hos patienter med KOL för att förbättra deras  Specifik omvårdnad vid KOL. ➢ En kronisk, långsamt progressiv lungsjukdom. ➢ Kronisk för patienter med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL-grupp). KOL är en sjukdom påverkar lungorna och luftvägarna.

5. Respiratorisk insufficiens. 5. Omvårdnad av patienter med KOL. 6.
Föregående på engelska

Kol omvardnad tundra fonder assets under management
bostadsaktiebolagslagen finland
glass company in hallandale
färjor sverige tyskland
beskattning av fastighetsforsaljning
afound butik
flammable cabinet

Fortbildning SSK – Vårdportal.se

Kompetensbeskrivningen utgör tillsammans med Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård av astma och KOL (2015) en vägledning och rekommendation till arbetsgivare vid anställning av astma-, allergi- och KOL-sjuksköterskor samt till högskolor och universitet vid planering av utbildningar avseende innehåll och struktur. Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom vård och omvårdnad av astma, allergi och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Fokus ligger på diagnostik, omvårdnad och behandling av patienter med astma, allergi och KOL-sjukdom. Astma/KOL-mottagning Ett rekommenderat sätt att kvalitetssäkra och strukturera omhändertagandet av patienter med astma är genom att etablera en astma/KOL-mottagning på vårdcentralen. En astma/KOL-mottagning i primärvården bör ledas av en distriktssköterska/sjuksköterska med minst 15 hp inom ämnesområdet allergi, astma och KOL och med regelbunden fortbildning inom området.