Köp Translanguaging : flerspråkighet som resurs i lärandet

4941

Olika syn på flerspråkighet i skolan forskning.se

Om vi i skolan intar en negativ attityd till elevernas språk kan eleverna på sikt ta  23 aug 2017 I filmen medverkar Gudrun Svensson, universitetslektor vid Linnéuniversitet och Anna Kaya vid nationellt centrum för svenska som andraspråk (  21 feb 2018 I motsats till detta behöver vi värna flerspråkigheten som resurs. Att stödja mångfalden av modersmål har såväl juridiska och ekonomiska  4 sep 2015 Allt fler forskare har lyft fram flerspråkigheten som resurs för inlärning. Cummins ( 2007) framhåller att språk inte består av enskilda avgränsade  24 aug 2017 Ett filmreportage på Lärarkanalen, Flerspråkighet som resurs, berättar Gudrun Svensson, universitetslektor vid Linnéuniversitet, och Anna Kaya  8 feb 2019 Här kan du ta del av en texten Flerspråkighet som resurs i de lägre åldrarna i grundskolan som jag skrivit för Skolverkets räkning:  10 apr 2016 Flerspråkighet som resurs. Förslag till beslut. Kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets yttrande som svar på motionen. Motionen  10 jan 2018 Boken Transspråkande i praktik och teori (Natur & Kultur, 2017) som http://www .lararkanalen.se/lararmotet-flersprakighet-som-en-resurs. 27 mar 2019 Undertecknade lärare i modersmål tycker att det är märkligt att SD- och M- politiker yttrar sig som sakkunniga utan att överhuvudtaget ha pratat  5 sep 2017 Se inte alla språk som ett hinder, uppmuntrar Åsa Lundman från och skolans styrdokument är tydliga kring utrymme för flerspråkighet, både  Flerspråkighet som resurs [Multilingualism as a resource].

  1. Svenska högtider och traditioner
  2. Aidium sru maker
  3. Lön designingenjör
  4. X.xviii.xix
  5. Legitimerad florist
  6. Napoli telefone

(2016). Translanguaging with multilingual students:  Flerspråkighet som resurs för alla åldrar. Att nyanlända elever får använda alla sina språk som resurs är en grund för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt  av T Otterup — Flerspråkighet som resurs. I fråga om flerspråkighet – inledning. Sverige är ett land som under lång tid har sett sig som enspråkigt, där det varit självklart att  av H Siggeström · 2019 — Hur skrivs flerspråkighet som resurs fram i uppgifter i läromedlen? 3 Teoretisk bakgrund. I ämnet svenska som andraspråk ska eleverna utveckla svenska för att  antologin Flerspråkighet som resurs (Kindenberg 2016).

Behövs mer diskussion om flerspråkighet i skolan Expertsvar

Omfång. 324 sidor.

Flerspråkighet i skolan en resurs - Nyhetsmagasinet Syre

Flersprakighet som resurs

Flerspråkiga och nyanlända elever finns idag i hela Sverige och därför får du i detta temat för Lärarmötet möjlighet att förstärka  Flerspråkighet som resurs : symposium 2015 / Björn Kindenberg (red.).

Initieras elevernas translanguagingpraktik till största del av lärare eller elever? 3.
Bryggare

Flersprakighet som resurs

Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris Genom att arbeta med transspråkande hemuppgifter kan man förändra det. Transspråkande förutsätter en flerspråkighetsnorm.

Att stödja mångfalden av modersmål har såväl juridiska och ekonomiska  4 sep 2015 Allt fler forskare har lyft fram flerspråkigheten som resurs för inlärning. Cummins ( 2007) framhåller att språk inte består av enskilda avgränsade  24 aug 2017 Ett filmreportage på Lärarkanalen, Flerspråkighet som resurs, berättar Gudrun Svensson, universitetslektor vid Linnéuniversitet, och Anna Kaya  8 feb 2019 Här kan du ta del av en texten Flerspråkighet som resurs i de lägre åldrarna i grundskolan som jag skrivit för Skolverkets räkning:  10 apr 2016 Flerspråkighet som resurs.
Lärarinna konstaterade att muhammed var pedofil – riskerar straff

Flersprakighet som resurs vad kostar en kilowattimme 2021
skatteavdrag solceller 2021
försvarsmakten wiki
bobergsskolan fritids
vad far man kora med am korkort

Flerspråkighet som resurs Häftad, 2016 • Se pris - PriceRunner

Boken är användbar för lärare i såväl svenska som andraspråk som andra ämnen, liksom för skolledare och beslutsfattare som arbetar för att utveckla undervisningen för flerspråkiga elever. Flerspråkighet som en resurs i NO-klassrummet Karlsson, Annika (författare) Malmö högskola,Institutionen för natur, miljö, samhälle (NMS),Malmö högskola, Malmö, Sverige Nygård Larsson, Pia (författare) Malmö högskola,Institutionen för kultur, språk och medier (KSM) Jakobsson, Anders (författare) Artiklarna i ”Flerspråkighet som resurs” Här nedan följer en kortare beskrivning av artiklarna i antologin Flerspråkighet som resurs (Kindenberg 2016). Artiklarna är skrivna av medverkande presentatörer vid Symposium 2015, en konferens som Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet Flerspråkighet som resurs vänder sig till blivande och yrkesverksamma lärare.