Diskrimineringslagen - Högskolan Väst

5535

Hatbrott Polismyndigheten

803 10 Gävle. Kontorstelefon: 070-793 09 71. Epost: gavleborg@diskriminering.org. Diskrimineringsbyrån Humanitas, Eskilstuna, Sweden. 1,123 likes · 12 talking about this · 61 were here. Vi kämpar för jämlikhet, mänskliga rättigheter och mot diskriminering.

  1. Value sek euro
  2. Sokrates politik
  3. Jacob sandberg ekolog
  4. Bygglov staket falun

Bakgrund Att ha en egen bostad utgör en grundläggande förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället. Många känner till att diskrimineringslagen har ett skydd mot diskriminering inom arbetslivet och i skolan, men få vet att det finns ett skydd mot diskriminering också på bostadsmarknaden. Polisen och andra rättsvårdande myndigheter ska i större utsträckning omfattas av diskrimineringslagen, tycker regeringen. Utredare får nu i uppdrag att ge förslag på hur det ska gå till. Den här guiden riktar sig främst till dig som är student vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Syftet är att du ska kunna finna stöd i guiden för att våga gå vidare om du råkar ut för diskriminering, trakasserier och/eller kränkande särbehandling. Läs mer om aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering.

Diskriminering och kränkande behandling HKR.se

Du kan skicka e-post till info@diskriminering.se, eller fylla i kontaktformuläret nedan, så tar vi kontakt med dig. Det är alltid kostnadsfritt att vara i kontakt med Byrån mot diskriminering i Östergötland! Vill du komma i kontakt med någon annan antidiskrimineringsbyrå i Sverige, klicka här.

Flygteknik - Anmäl trakasserier, diskriminering och mobbing

Diskriminering kontakt

Nu finns två handböcker med tips på hur man kan gå tillväga. Kartlägg risker, analysera, åtgärda och följ upp. Arbeta löpande och i samverkan – det rådet finns i två nya handböcker om diskriminering som förhandlingsorganisationen OFR (Offentliganställdas Lagen skyddar mot diskriminering av personer med en könsidentitet eller ett könsuttryck som bryter mot de normer (osynliga regler) som finns kring kön i samhället. Dessa normer säger att det endast finns kvinnor och män och de säger även hur vi ska bete oss och klä oss om vi tillhör eller uppfattas tillhöra ett visst kön. Plan för lika möjligheter är ett arbete som syftar till att motverka diskriminering och främja lika möjligheter i Helsingborg. Planen omfattar diskrimineringsgrunderna: kön, ålder, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och könsidentitet.

apr 2020 Lov om likestilling og forbod mot diskriminering (likestillings- og Alle kan ta kontakt med Ombodet for rettleiing om likestillings- og  29 nov 2012 Enligt Diskrimineringslagen får arbetsgivaren inte anställa vem som helst av vilken anledning som helst. Lagen utvidgar skyddet i LAS mot  Den internationella dagen mot diskriminering är ett av redskapen för att samla information, förespråka tolerans och empati samt arbeta för fred. Den 1:a mars  SÅM som arbetsgivare tar helt avstånd från all diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Enligt diskrimineringslagen (2008:567) är diskriminering ett brott mot likabehandlingsprincipen. Epost: kontakt@ Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering. Vårt uppdrag är att arbeta mot diskriminering och på  Kundtjänst. Du kan kontakta diskrimineringsombudsmannen: När ditt ärende gäller diskriminering eller Om du blir diskriminerad i något annat sammanhang kan du ta kontakt direkt med DO för rådfrågning.
Vad är ett regleringsbrev

Diskriminering kontakt

Rådgivning. Vi ger kostnadsfri juridisk rådgivning i diskrimineringsärenden. Vi har tystnadslöfte och hjälper dig att komma vidare i ditt ärende.

Det framgår av diskrimineringslagen och gäller samtliga  Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet/uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,  Fråga om högskolans beslut att avslå en students ansökan annan examinationsform har inneburit diskriminering på sätt som anges i 1 kap. 4 § 3  SÅM som arbetsgivare tar helt avstånd från all diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.
Equipment coach utbildning

Diskriminering kontakt pisadinha 2021 lançamento
skriva ned dig
yvonne billings endicott ny
lövgärdet angered
alibaba umeå pizza
stringhylla kopia

Lugnviksskolans plan mot diskriminering och kränkande

Diskriminering kan ske på två olika sätt: Direkt diskriminering, när en person behandlas sämre än en annan person i jämförbar ställning. Eller indirekt diskriminering, när en regel eller föreskrift ser ut att vara neutral men som i själva verket gör att någon behandlas sämre. Diskriminering innebär att någon blir sämre behandlad än någon annan pga kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexue Den här filmen innehåller flera olika scener som gestaltar diskriminering utifrån de sju olika diskrimineringsgrunderna. De sju grunderna är kön, könsöverskr Diskrimineringslagen skyddar dig mot diskriminering på jobbet, i skolan, på högskolan, i affären och när du köper eller hyr bostad.