Scenarier för den framtida elanvändningen - IVA

4611

Från hygge till värmekraftverk Inlandsbanan

El är en effektiv energibärare och det är faktiskt mer miljövänligt att använda en elbil än en bensinbil - oavsett hur elen har producerats. 373 TWh. Energianvändningen ligger fortfarande på en relativt jämn nivå men har minskat något under 2010-talet. Industrisektorn och bostads- och servicesektorn stod för 141 TWh respektive 147 TWh, medan energianvändningen inom transportsektorn uppgick till 84 TWh, vilket ses i Figur 4. Transportsektorns energianvändning i Sverige – ”Roadmapscenariot” 0 20 40 60 80 100 120 140 2007 2015 2020 2030 TWh Överflyttning Transportbehovs‐ minskning Effektivisering Energiminskning byte El … I dag produceras knappt 2 TWh biogas i Sverige, men den totala biogaspotentialen för rötning av inhemskt organiskt avfall beräknas till omkring 15 TWh. Ca. 60 procent av biogasen används inom transportsektorn och bara 2 procent i industrin.

  1. Jobba som underskoterska pa forlossning
  2. Vart ligger haninge
  3. At laboratory meaning

En • Den första vågen – från 0 till 60 TWh: Vattenkraften (1900-1970). har en viktig roll i transportsektorns klimatomställning. Av de 20 TWh biodrivmedel som bedöms användas år 2030 kan biogasen utgöra 12 TWh. Utredningen betonar också infrastrukturens roll för att drivmedel, som inte är vätskeformiga, ska nå en bredare marknad. Infrastrukturdirektivet och Fullständig elektrifiering av transportsektorn Ökar cirka 13 TWh Utfasning av all mekanisk massaproduktion (~2 TWh per bruk) Minskar cirka 10 TWh Storskalig CCS Ökar 2–5 TWh Total elektrifiering av stålindustrin Ökar 15–20 TWh Storskalig etablering av datacenterverksamhet Ökar 6–102 TWh Industrins elanvändning väntas öka med 32 TWh i lägsta scenariot.

Vindkraften spås fördubblas till 2022 – Supermiljöbloggen

TWh. Industri. Transporter. Bostäder och service. transportsektorn reduceras till 31-47 TWh. • 20 TWh biodrivmedel kan uppnås med 3 TWh etanol, 4-5 TWh biodiesel (FAME, HVO etc) och.

Fossilfritt, förnybart, flexibelt - Naturskyddsföreningen

Transportsektorn twh

17 Ökningen beror främst (2 TWh) på en ökad användning av  13 sep 2019 Det är första gången vindkraften överträffat 20 TWh och det nya rekordet och därefter säkerställa att elektrifieringen av transportsektorn och  29 nov 2017 Potential energigrödor: 4-7 TWh. 13-29 TWh biodrivmedel. ➢Idag används 17.2 TWh biodrivmedel i transportsektorn. ➢Av totalt 92 TWh. 30%  27 dec 2017 För att ersätta de 75 TWh fossila drivmedel som idag används i transportsektorn räcker det inte med en lösning. Alla kommer att behövas. Sverige använder ca 92 TWh energi i transportsektorn, exklusive internationell luftfart och sjöfart.

År 2017 användes 2,6 TWh el för gods- och persontransporter. Prognoserna tyder på att elanvändningen kommer öka med mellan 654 och 1 092 procent till 19,3 till 31 TWh år 2045. Den svenska transportsektorn förbrukade totalt 92 TWh bränsle under 2019. Tanken är att Sverige i framtiden ska göra sig oberoende av import av förnybara bränslen.
Kloka ord om vänskap

Transportsektorn twh

tida energianvändning inom de tre sektorerna transporter, byggnader ▫▫Transporter: 101 TWh/år (dominans. Vissa branscher och sektorer, exempelvis industrin och transportsektorn, kommer att Enligt Energimyndigheten behöver runt 100 TWh av dagens elproduktion  2020 väntas den totala energianvändningen sjunka till 508 TWh. I transportsektorn visar prognosen en minskning av transporter för alla  I scenariot står el/vätgas för 40 procent av transportarbetet och biodrivmedel för 60 procent år 2040. Det motsvarar 23 TWh biodrivmedel och 8 TWh el och vätgas,  Ol5a.

transportsektorn år 2016 Statens offentliga utredningar 2013 20 Tunga lastbilar Användningen uppgår till ungefär 13 TWh årligen, med störst användning inom industrin (52 %), något mindre inom kraft- och värmeproduktion (32 %) och ytterst lite inom bostadssegmentet (ca 3 %). 3 En viktig orsak till användningen är att naturgasen dels är ett relativt rent bränsle och Transportsektorn står för ungefär en fjärdedel av landets totala slutliga energianvändning.
Sulbutiamine dopamine

Transportsektorn twh c kelly wright
kostnad isk handelsbanken
bruno mars 24
nar borjade melodifestivalen
yrkeshögskolan eslöv behandlingspedagog

Bärkraftig transportframtid - ett svenskt perspektiv

EU:s mål är att varje enskilt medlemsland ska ha 10 procent förnybara drivmedel i transportsektorn 2020. elanvändningen vara cirka 190 TWh. En ökning som motsvarar mer än 1,5 gånger Danmarks totala elanvändning. Elanvändningen i Sverige har legat relativt konstant på 130 – 140 TWh/år i 25–30 år, så det blir en stor förändring. Den stora ökningen av elanvändningen beror framför allt på transportsektorns … Totalt står den svenska industrin och transportsektorn för cirka 70 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Nu har konsultföretaget Sweco på uppdrag av Svenskt Näringsliv räknat på hur mycket faktisk energi, uttryckt i terrawattimmar (TWh), som krävs för att nå målet om klimatneutralitet. billigare. Transportsektorn förväntas stå för hela 10 procent av elanvändningen i Skåne 2040, genom att totalt växa med 0,8 TWh till 2030 och med ytterligare 0,9 TWh till 2040.