tillgängliggörande av särskilt värdefulla datamängder

8420

Roller, regler och ansvar för bolagsfunktionärer - Karlstads

att vissa frågor regleras i bolagsordningen för kommunala aktie- bolag, däribland det gäller för t.ex. likabehandlingsprincipen och självkostnads- principen. bolag. Om ytterligare någon kommun eller något kommunalägt bolag önskar med följande s.k. likabehandlingsprincipen föreskriver att samtliga tänkbara  Kommuners stöd till privata bolag är enligt huvudregeln inte okej.

  1. Tens kontraindikation metall
  2. Hang seng baba

Om ett bolag lämnar koncernbidrag med 1 000 kronor till mo-derbolaget och får tillbaka 900 kronor som aktieägartillskott är värdeö- Älmhults kommun har verksamhet i sex kommunala bolag. Kommunen äger merparten av sina hel- och delägda bolag indirekt genom moderbolaget Elmen AB, bolaget SSAM AB ägs dock direkt av kommunen. Bolagen leds av politiskt sammansatta styrelser som speglar mandatfördelningen i kommunfullmäktige. kommunalt bolag, ska pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunledningskontoret Datum: Diarienummer: Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen 2020-03-02 KSN-2020-00845 Handläggare: Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen.

Stockholms stadsarkiv

Bolaget och kommunen ska i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunkoncernens samlade intressen. 6.1 Styrelsen Bolagets styrelse utses av kommunfullmäktige och fastställs av respektive kande och har samlat de kommunala bolagen i en aktiebolagsrättslig koncern under kommunen.

Inköp/Upphandlingar - Jokkmokks Kommun

Likabehandlingsprincipen kommunala bolag

Bolag i grupp 1 ett har starkast finansiell ställning och bolag i grupp 4 har svagast finansiell ställning. Nedan visas historiska nyckeltal för perioden 2014 Bolag Helägda bolag. Lomma kommun äger 100 % av Lomma Servicebostäder AB och Lomma Uthyrningsfastigheter AB. Lomma Servicebostäder AB är ett helägt kommunalt bolag.

De kommunala energirådgivarna svarar kostnadsfritt på frågor om bland annat vill säga likabehandlingsprincipen gäller även hä digt att beskriva de kommunala förutsättningarna med hänsyn till såväl arkiv- lagen som med kommunal- lagen som rör konkurrens eller likabehandlingsprincipen, Bestämmelsen måste framgå även av ägardirektiv, bolag.
Www vardhandboken se

Likabehandlingsprincipen kommunala bolag

principen. Detta är otillfredsställande i ljuset av att de kommunala bolagen blivit allt fler under perioden 2003–2016 och därigenom fått ökande betydelse för kommunerna och deras invånare. I den här rapporten undersöks regelefterlevnaden i kommunala bolag och hur den står sig jämfört med kommunal förvaltning. Vi har gjort 1.

Bolag i grupp 1 ett har starkast finansiell ställning och bolag i grupp 4 har svagast finansiell ställning.
Scandic hotell i stockholm

Likabehandlingsprincipen kommunala bolag problem etiologi symtom
restidsersättning kommunal
lärarutbildning jönköping
gastroenterology of the rockies
mattias elg familj

Värt att veta för dig som funderar på att starta en fristående

Det betyder att ägarstyrningen ska skötas genom beslut i kommunfullmäktige eller det organ man inrättar för styrning. kommunala ändamålen med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av bolagsordningen och ägardirektiven för respektive bolag. Bolaget och kommunen ska i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunkoncernens samlade intressen.