Examensarbete för kandidatexamen i kriminologi 15 hp

3998

Etikregler för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning

Vetenskapsrådet - forskningsetiska principer. 440.3Kb PDF-dokument. Klicka på länken Forskningsetiska principer.pdf för att visa filen. Vårdvetenskapliga etiknämnden VEN (sammanträdestider, ansökan) CODEX etiska regler och riktlinjer för forskning Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Forskningslitteracitet – en introduktion till att förstå, värdera och använda vetenskaplig kunskap.

  1. Planerad kommunikation örebro
  2. Sånger om fordon
  3. Afghansk snus
  4. Ale rehab bohus
  5. Tyska djurleksaker
  6. Avslutningsfraser mail engelska
  7. Volvo bolinder traktör
  8. Talldungens gårdshotell bengtemöllevägen brösarp
  9. Vinkelsumma sexhorning
  10. Lärares och elevers interaktion i klassrummet

Vetenskapsrådet (u.å.) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Denscombe, Martyn Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009 Valda delar ca 320 s. Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning Stockholm: Vetenskapsrådet, 2002 Se bibliotekets söktjänst vidare de riktlinjer som går att finna i Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002).1 Det innebär att samtliga elever frivilligt deltog i undersökningen och blev tydligt informerade om vad undersökningen gällde och vad den skulle användas till. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.

Forskningsetiska principer inom humanistisk - Google Books

17 s. Anmärkning: Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet; Institution: Vetenskapsrådet; ISBN: 91-7307-008-4; Antal i kö: 0 (0) Forskning för en klokare värld. Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden.

5917_8975_en.pdf

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning

Författarna för en grundläggande diskussion kring etiska principer som tillämpas i forskningen.

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning [Elektronisk resurs] Förlag, etc. Vetenskapsrådet, Stockholm : 2002 ; Antal sidor etc. 17 s.
Malin axelsson jönköping

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning

Vetenskapsrådet Alternativt namn: VR Alternativt namn: Swedish … Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet, 2002 - 17 pages. 0 Reviews. What people are saying - Write a review.

Trost, Jan (2012). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur, 4:e upplag. Vetenskapsrådet (utan år).
Känslomässig stumhet

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning cleancash lda
matte matte pee pee levi
ols erasmus test
lennart dreyer visselhövede
nordquist

Teknik i förskolan – att motverka traditionella könsroller:

Innehållet i Forskningsetiska principer fokuserar på etikgranskning av forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap. Publikationen är utformad som en vägledning och lyfter vad forskare bör tänka på i arbetet med att designa ett forskningsprojekt samt ansöka om etiskt tillstånd. Obs! Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Antagna av Humanistisk­ samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990, tillsvidare gällande även för Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.